20. července 2012

Dojmy - Sunrise City


„Tak co myslíte, pane starosto?“ Mladý architekt právě dokončil ukázku svých představ o revitalizaci města a netrpělivě čekal na reakci zástupců města i stavebních firem. Starosta se svými radními si chvíli něco šeptali, stejně jako hlouček investorů a developerů. Nakonec všichni obrátili svou pozornost zpátky k lehce nervóznímu architektovi. „Vaše plány se nám líbí, máte tam zajímavá řešení,“ začal první developer. „Také jste myslel na zeleň, ale nikoliv na úkor infrastruktury a průmyslu,“ pochvaloval si druhý. Plán úprav sklidil zaslouženou chválu, ale zbývá dořešit poslední bod – kdo bude tento výnosný plán realizovat?

Dnes se podíváme na další projekt, který byl realizován prostřednictvím crowdfundingového serveru Kickstarter.com. Společnost Clever Mojo Games nám přináší zajímavou hru o stavění města s názvem  Sunrise City. Jestli je město skutečně tak slunečné, jak uvádí název, zjistíte v našich dojmech.

Co je třeba ke stavbě?
Sunrise City je hra pro 2 až 4 hráče, která v sobě kombinuje dražbu, stavbu herní plochy, stavbu budov a plánování. Na rozdíl od ostatních her, kde se povětšinou snažíte získat jednoduše co nejvíce bodů, zde se snažíte dostat přesně tolik, abyste mohli svůj žeton na počítadle umístit na hodnotu deset, což je oceněno ziskem dvojnásobku vítězných bodů. O tom všem ale později. Nejdříve se podíváme, co skrývá poměrně těžká čtvercová krabice.

V krabici je 60 obdélníkových dílků budov, které jsou na skutečně masivním kartonu a vyplňují dobrou polovinu celé krabice. Dále je zde 60 čtvercových karet stavebních základů, na kterých budou hráči stavět budovy, dílek radnice a 5 dílků kulturních center, opět na pěkném a pevném kartonu. V krabici naleznete také 70 dřevěných hvězdiček, 20 černých dřevěných trychtýřů výškových budov, jednu bílou postavičku protestanta (meeple), 16 karet rolí, počítadlo bodů a ve čtyřech barvách čtveřici kuželů pro počítadlo a celkem 24 velkých kulatých dřevěných žetonů. Součástí jsou samozřejmě i přehledná a bohatě ilustrovaná pravidla. Ta musím v případě této hry pochválit, protože jsou skutečně jasná, přehledná a s velkým množstvím příkladů a rozborů komponent.

Ilustrace jsou relativně minimalistické, ale v sympatickém provedení, které ke hře nejenom sedí, ale dodává všemu nádech veselosti. Hra mi v tomto směru částečně připomínala hru Manhattan Project, na kterou jsme se podívali minulý měsíc. Obsah krabice tedy máme popsaný a vy si ho můžete prohlédnout na okolních obrázcích, teď už ale vzhůru k samotnému hraní!

Jak se staví město?

Na začátku hry  Sunrise City hráči zamíchají čtvercové karty základů a karty kulturních center a umístí je stranou. Poté zamíchají dílky budov a umístí je také stranou. Pravidla u těchto dvou balíčku doporučují rozdělení na několik balíčků. Je to pouze z toho důvodu, že v jednom balíčku by se na stole objevily dvě vysoké věže s tendencí bortit se, žádné další pravidlo se k tomu nevztahuje. :-) Každý hráč si vybere svou barvu, vezme si šest žetonů v odpovídající barvě a svůj dřevěný kužel umístí k počítadlu bodů. Dále si každý hráč vezme čtyři karty rolí, jednu si vybere a zbylé karty pošle hráči po své levici. Takto se pokračuje, dokud nemá každý hráč vybrané tři karty rolí, zbylé karty se vrátí zpátky do krabice. Do středu herní plochy se umístí čtvercový dílek radnice (City Hall) a hra může začít. Hraje se celkem na tři kola, přičemž každé kolo se skládá ze čtyř fází – přípravy (preparation), pokládání základů (zoning), dražby (bidding) a stavby budov (building).

Ve fázi přípravy si každý hráč vezme z odpovídajících balíčků čtyři dílky základů a čtyři dílky budov. Poté, co si prohlédne své dílky, si hráč vybere jednu ze tří karet rolí, kterou v tomto kole použije. Karty rolí dávají různé bonusy, vítězné body nebo schopnosti. Nahoře uprostřed má každá karta číslo. V každém kole bude prvním hráčem ten hráč, jehož karta role bude mít nejmenší hodnotu. První hráč jako první umísťuje stavební základy, první draží a první staví budovy. Dále se hraje po směru hodinových ručiček.

Ve druhé fázi hráči přikládají k ostatním čtvercovým kartám vlastní karty základů nebo kulturních center. Základy se dělí dle barev na pět druhů: residenční (červené), komerční (modré), industriální (žluté), parky a relaxační (zelené) a na víceúčelové (fialové). Na každém základu je navíc malý symbol typu, ačkoliv je díky jasně rozpoznatelným barvám (ačkoliv modrá se zpočátku může někomu zaměnit s fialovou) poměrně zbytečný. Karty mohou mít dva druhy okrajů – chodníky nebo vodu. Při umístění karty musí alespoň z jedné strany navazovat chodník na chodník již umístěné karty, nemůžete kartu vyložit tak, že by byla oddělena od všech již umístěných základů vodním tokem. Zvláštním druhem karet jsou kulturní centra, která jsou v balíčku po jednom exempláři od každé barvy. Tyto karty se umístí stejným způsobem, jako klasické stavební základy, ale nelze na nich stavět. Pokud ovšem v jejich sousedství postavíte budovu ve stejné barvě, získáte body navíc. Kultura u obyvatel  Sunrise City zkrátka boduje. Hráči navíc získávají body za vytváření „čtvrtí“. Když hráč umístí dílek základu vedle dalších dílků stejné barvy, dostane tolik vítězných bodů, kolika hranami se mu podařilo vytvořit spojení se stejně barevnými dílky.  Pro tento účel se sice nepočítají dílky kulturních center, ale počítají se budovy ve stejné barvě (v případě vícepatrových budov se počítá vždy ta nejvýše položená). V prvním kole hráči umisťují své dílky libovolně, ve druhém a třetím kole ale hráč určí světovou stranu (znázorněny na dílku radnice), do které se bude město rozrůstat.

Aby to stavitelé neměli tak jednoduché, musí se ve třetí fázi kola účastnit dražby. V té se pomocí svých žetonů snaží získat pro sebe lukrativní prostory pro stavbu svých budov. Počínaje prvním hráčem umístí každý hráč na jednu kartu stavebních základů jeden ze svých žetonů, který znamená, že si hráč zamlouvá danou kartu základů pro svou stavbu. Hráči mohou dávat své žetony na žetony ostatních hráčů – v dražbě vždy vede ten hráč, jehož žeton je na vrchu. Pokud se ovšem některému hráči podaří dát dva žetony přímo na sebe, uzamkne na tomto poli dražbu a žádný jiný hráč sem již nemůže přidat svůj žeton. Jakmile hráči umístí všech šest žetonů na herní plochu, dražba končí a začíná fáze poslední. 

Čtvrtou fází je stavba budov. Každá budova se dělí na dvě části, kde každá polovina může mít jinou barvu, nebo je budova na obou částech ve stejné barvě. Hráč musí umístit dílek budovy tak, aby se na sebe umístily stejné barvy. Výjimku v tomto směru tvoří fialová barva představující víceúčelové zóny a je na ně možné umístit libovolnou barvu. Díky této barvě se tak časem budou barvy míchat a na herním plánu budou vznikat nové barevné kombinace. Počínaje prvním hráčem umístí každý hráč dílek budovy na základ, který získal během dražby (tzn. má na něm svůj dražební žeton). Při umisťování budov v přízemí (přímo na stavební základy) musí dílky stavebních základů sousedit chodníkem. Nelze stavět přes hranu oddělující dílky vodou. Pokud ovšem stavíte první a vyšší patra budov, mohou se již klenout přes vodu. Budovy se umisťují tak, aby obě poloviny byly ve stejné výšce, nelze dílek budovy umístit „šikmo“. Pokud hráč nemůže umístit žádnou ze svých budov, může kolo přeskočit na dalšího hráče. Nešťastník se ovšem může pokusit umístit některé ze svých budov v dalších kolech. Jakmile hráči umístí všechny své budovy, nebo již nemohou další budovy umístit, končí kolo a přechází se k bodování.

Každá karta budovy má na sobě trojici čísel. Číslo uprostřed dílku představuje vítězné body, které hráč získá umístěním budovy na herní plán. Každá polovina má pak v horním rohu další číslo, které představuje body, které hráč získá navíc, pokud byl na kartě základu, kam byla budova umístěna, dražební žeton hráče. Pozor, hráč může umístit svou budovu přes dražební žeton jiného hráče! V tom případě ale získá bonusové body z budovy majitel onoho dražebního žetonu. Navíc hráč může získat další body při umístění lichého patra budovy – 1 bod za třetí patro, 2 za páté, 3 za sedmé atd. Nezapomínejte také na bonusové body za umístění budovy vedle kulturního centra stejné barvy!

Cílem hry je získat co nejvíce bodů, které představují dřevěné hvězdičky. Za každé překročení hranice desíti bodů (na počítadle bodů označené hvězdičkou) získáte jednu hvězdu a posunete svůj žeton o případný přebytek – např. při zisku patnácti bodů v prvním kole získáte jednu hvězdu a svůj žeton umístíte na hodnotu 5. Pokud se vám ovšem podaří umístiti svůj žeton přesně na hodnotu deset, získáte hvězdy dvě! Tato drobnost přidává hře na dramatičnosti a nutí hráče přemýšlet, co se jim vyplatí hrát a kdy. Oproti mnoha jiným hrám se tedy hráči snaží nejenom získat co nejvíce bodů, ale získat jich přesný počet, aby využili bonus dvou hvězdiček.  

Hledají se stavitelé

Musím se přiznat, že na serveru Kickstarter mne tato hra nijak nezaujala a nevěnoval jsem jí pozornost. Když se mi dostalo příležitosti hru vyzkoušet, neměl jsem žádná velká očekávání. O to větší bylo mé překvapení. Hra má nesmírně jednoduchá pravidla, mechanismy i průběhem hry je velmi „čistá“ – nic nepřebývá a nic mi v ní nechybělo. Lví podíl na zábavnosti má i herní doba kolem jedné hodiny. Hra se hraje pouze na tři kola, což je přesně akorát, aby hra plně bavila od začátku až do konce. Po seznámení se s pravidly v první hře se navíc vše ještě zrychlí. Zde tedy dlužím hře  Sunrise City menší omluvu za její přehlédnutí a ignorování, dokud se mi nedostala do rukou.

Hra je tak jednoduchá, že ji lze bez sebemenších problémů hrát i s dětmi a nehráči. Stejně jako v případě jiných her bych ovšem doporučil v případě menších dětí upravit strategii z „nemilosrdné cesty za vítězstvím“ na něco odlehčenějšího. ;-) Stejně tak je možné vynechat karty rolí, což značně zjednoduší hru.  Sunrise City plní funkci hry pro celou rodinu. Jestliže si chcete odpočinout a pobavit se u veselé hry, u které můžete, ale také nemusíte usilovně přemýšlet, může Sunrise City splnit vaše požadavky. Pro mne je tato hra milým překvapením a rád se k ní budu vracet. 

Žádné komentáře:

Okomentovat